Telefon

+(48)123 456 789

Adres

Kościelna 17, Myślibórz
Kandytaci

Przybliżamy Kandydatów do Róży Miłosierdzia

Ksiądz Prałat Marian

Ksiądz Prałat Marian jest duszpasterzem o wielkim sercu i kapelanem Jego Świątobliwości. Sprawuje sakrament spowiedzi świętej przez ponad 30 lat, dając ludziom nadzieję na lepsze jutro. Jego miłosierdzie objawia się w codziennej posłudze, szczególnie w konfesjonale. Przez lata pełnił funkcję proboszcza i zawsze dostrzegał tych w potrzebie wśród swoich parafian. Obecnie jest kapelanem i spowiednikiem sióstr Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, przyczyniając się do ich odnowy moralnej. Dzięki swojej postawie wpływa pozytywnie na życie społeczności lokalnej.

Siostra Józefa SJM

Siostra Józefa SJM to zakonnica o wielkim sercu, która oddaje się służbie potrzebującym. Przez lata pracowała jako pielęgniarka, świadcząc opiekę nad chorymi i potrzebującymi. Jej miłosierdzie objawia się w codziennej pracy z pacjentami, szczególnie w trudnych przypadkach. Siostra Józefa jest także zaangażowana w działalność charytatywną i społeczną, organizując akcje pomocy dla potrzebujących. Jej empatia i poświęcenie sprawiają, że jest wzorem dla innych, a jej praca przyczynia się do poprawy życia wielu ludzi.

Regulamin

Zasady i Warunki Konkursu

Aby uczestnictwo w konkursie "Róża Miłosierdzia 2023" było jasne i sprawiedliwe dla wszystkich, przygotowaliśmy szczegółowy regulamin. Zapoznaj się z poniższymi zasadami, które regulują przebieg konkursu oraz określają prawa i obowiązki wszystkich jego uczestników.

Zasady Ogólne

Konkurs "Róża Miłosierdzia 2023" jest organizowany przez Parafię św. Krzyża w Myśliborzu oraz Fundację Społeczności Lokalnych. Regulamin konkursu jest obowiązujący dla Organizatorów, Kapituły Konkursu oraz wszystkich Uczestników. Reguluje on zasady zgłaszania kandydatów, przebieg wyłaniania laureatów oraz inne kluczowe aspekty konkursu.

Zgłaszanie Kandydatów

Osobami, które mogą zostać zgłoszone do konkursu "Róża Miłosierdzia 2023", są pełnoletnie osoby związane z Myśliborzem, niezależnie od miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w określonym terminie, który zostanie podany na naszej stronie internetowej oraz za pośrednictwem listu lub poczty elektronicznej. Proces zgłaszania kandydatów obejmuje wypełnienie formularza zgłoszeniowego i spełnienie określonych wymogów formalnych. Kandydaci powinni wyróżniać się postawą samarytańską oraz pozytywnym wpływem na życie społeczne w Myśliborzu.

Zobacz pełen regulamin.

Laureaci

Poznaj Niezwykłych Ludzi Działających na Rzecz Miłosierdzia

Konkurs "Róża Miłosierdzia" to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego wyróżniamy osoby, zarówno duchowne, jak i świeckie, które swoją postawą i działaniami przyczyniają się do poprawy życia innych. Pragniemy przedstawić Ci laureatów i nominowanych, którzy stanowią prawdziwe wzorce miłosierdzia w Myśliborzu.

Kategoria Osoby Duchowne i Zakonne

Ksiądz Prałat Aleksander

Kapłan wielkiego serca, kapelan Jego Świątobliwości. Posiada ponad 60 lat doświadczenia jako spowiednik, gdzie objawia się prawdziwe miłosierdzie. Kapelan i spowiednik sióstr Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, który przyczynia się do moralnej odnowy wielu ludziKapłan o wielkim sercu, który przez ponad 60 lat nieustannie sprawuje sakrament spowiedzi świętej, gdzie najbardziej objawia się miłosierdzie. Jako kapelan Jego Świątobliwości, każdego dnia służy ludziom w konfesjonale, dając wielu nadzieję na lepsze jutro. Działał również jako proboszcz, zawsze widząc w parafianach tych, którym należy okazać miłosierdzie. Obecnie pełni funkcję kapelana i spowiednika sióstr Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, przyczyniając się do moralnej odnowy każdego, kto pragnie zmienić swoje życie na lepsze. Jego działalność kapłańska wywiera pozytywny wpływ na społeczność oraz środowisko, w którym działa.

Ksiądz Prałat Marian

Siostra Józefa SJM to zakonnica o wielkim sercu, która oddaje się służbie potrzebującym. Przez lata pracowała jako pielęgniarka, świadcząc opiekę nad chorymi i potrzebującymi. Jej miłosierdzie objawia się w codziennej pracy z pacjentami, szczególnie w trudnych przypadkach. Siostra Józefa jest także zaangażowana w działalność charytatywną i społeczną, organizując akcje pomocy dla potrzebujących. Jej empatia i poświęcenie sprawiają, że jest wzorem dla innych, a jej praca przyczynia się do poprawy życia wielu ludzi.

Kategoria Osoby Świeckie Dorosłe

Lidia

Lidia , pracownik społeczny w Zarządzie Powiatowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Myśliborzu, od 1986 roku nieprzerwanie pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizuje pomoc dla osób niepełnosprawnych, w tym wczasy, spotkania integracyjne, oraz akcje charytatywne na święta. Pomaga w przygotowywaniu spotkań dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawnych. Od lat jest zaangażowana w zbieranie żywności i odzieży dla potrzebujących. Lidia to osoba, która nie tylko pomaga, ale również inspiruje innych do działań na rzecz potrzebujących w społeczności.

Siostra Józefa SJM

Siostra Józefa SJM to zakonnica o wielkim sercu, która oddaje się służbie potrzebującym. Przez lata pracowała jako pielęgniarka, świadcząc opiekę nad chorymi i potrzebującymi. Jej miłosierdzie objawia się w codziennej pracy z pacjentami, szczególnie w trudnych przypadkach. Siostra Józefa jest także zaangażowana w działalność charytatywną i społeczną, organizując akcje pomocy dla potrzebujących. Jej empatia i poświęcenie sprawiają, że jest wzorem dla innych, a jej praca przyczynia się do poprawy życia wielu ludzi.