Telefon

+(48)123 456 789

Adres

Kościelna 17, Myślibórz
Uchwała

Uchwała II Myśliborskiego Kongresu Żywotnej Wiary

Gromadząc się w sercu Myśliborza, w duchu jedności i w intencji rozwoju życia duchowego wśród wiernych, pragniemy podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie lata z zaangażowaniem i miłością budowali fundamenty wiary w naszej społeczności. Ożywieni słowami bł. Ks. Antoniego Błoniarza i czerpiąc z mądrości św. Karoliny Kózkówny, pragniemy głębiej zgłębić tajemnicę żywotnej wiary w dobie dynamicznych zmian społecznych i duchowych.

Spotykając się w ramach II Myśliborskiego Kongresu Żywotnej Wiary, napełnieni łaską i duchem wspólnoty, rozważaliśmy świadectwa życia wiary w naszych rodzinach, parafiach i społecznościach. Zainspirowani konferencjami, dialogiem i wspólną modlitwą, doszliśmy do przekonania o niezwykłej mocy wiary, która ma moc przemieniać serca i umysły, budując mosty zrozumienia i wzajemnej troski. Uznaliśmy, że w centrum naszych działań powinno być umocnienie wartości chrześcijańskich, podkreślając rolę rodziny, wspólnoty i osobistego zaangażowania w życie Kościoła.

W odpowiedzi na doświadczone łaski i wyzwania przed nami, postanawiamy utworzyć Myśliborskie Centrum Formacji Duchowej im. św. Karoliny Kózkówny. Jego misją będzie pogłębienie życia duchowego wiernych, formacja liderów parafialnych oraz promowanie idei chrześcijańskiego świadectwa w życiu codziennym. Z nadzieją spoglądamy w przyszłość, powierzając nasze postanowienia opiece bł. Ks. Antoniego Błoniarza i św. Karoliny Kózkówny. W duchu jedności i miłości zwracamy się do Boga z prośbą o błogosławieństwo dla wszystkich uczestników kongresu oraz dla całego Kościoła w Myśliborzu, wołając z głębi serca: "Pan jest naszą nadzieją i siłą!".

Patronat i Rada Programowa

Uchwała II Myśliborskiego Kongresu Żywotnej Wiary

Współpraca z wybitnymi duchownymi, uczonymi i specjalistami w dziedzinie teologii i duchowości jest kluczem do sukcesu każdego przedsięwzięcia o charakterze religijnym. Nasza Rada Programowa, skupiająca ekspertów z różnych dziedzin, zapewnia, że treść i forma kongresu są zgodne z najwyższymi standardami naukowymi i duchowymi. Patronat honorowy i naukowy nad naszym kongresem dodatkowo wzmacnia jego wiarygodność i rangę w środowisku akademickim i kościelnym.

Patronat Honorowy

 • Ksiądz Arcybiskup Marek
 • Metropolita Archidiecezji Wrocławskiej

Patronat Naukowy

 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rada Programowa

 • ks. prof. Adam, Dziekan WTK UJ Kraków
 • ks. prałat prof. Antanas, Prodziekan WTU Litwa - Wilno
 • prof. Justyna, Dziekan WHT UAM Poznań
 • prof. Krzysztof UG – Gdańsk
 • ks. kan. dr Tomasz, Poznań
 • o. dr Stanisław OSM, Częstochowa
 • dr Helena, Prezes ZTF
 • ks. kan. mgr Artur, kustosz

Porgram

4 października – piątek

Godzina Wydarzenie Miejsce
8:00 Poranna modlitwa kaplica św. Anny
9:00 Poranna modlitwa kaplica św. Mateusza
10:30 Wykład na temat "Rola świeckich w Kościele" sala konferencyjna
12:30 Obiad miejsce zakwaterowania
15:00 Nabożeństwo różańcowe kościół św. Krzyża
20:00 Koncert duchowej muzyki współczesnej kościół św. Krzyża

6 października – niedziela

Godzina Wydarzenie Miejsce
9:00 Poranna modlitwa - kaplica św. Anny
10:00 Warsztaty biblijne sala konferencyjna
12:00 Lunch miejsce zakwaterowania
14:00 Spotkanie z misjonarzami sala główna
16:00 Czas wolny i osobista refleksja -

7 października – poniedziałek

Godzina Wydarzenie Miejsce
9:00 Medytacja poranna kaplica św. Józefa
10:00 Spotkanie z gośćmi specjalnymi sala konferencyjna
12:00 Lunch miejsce zakwaterowania
14:00 Warsztaty ewangelizacyjne sala B
17:00 Msza św. w intencji zmarłych kościół św. Krzyża
Dekret

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu

Rozważając nieustanną potrzebę głębszej refleksji nad nieskończonym miłosierdziem Bożym oraz pragnąc dać wiernym szczególne miejsce kultu i modlitwy skupionej na tej tajemnicy, postanawiamy ustanowić w Myśliborzu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Ta świątynia, będąca źródłem łaski i nadziei dla wielu pielgrzymów, ma stać się miejscem, gdzie każdy, kto przyjdzie, będzie mógł doświadczyć niewypowiedzianej miłości Boga i Jego przebaczenia.

W świetle wyżej wymienionych przesłanek oraz po konsultacjach z Radą Kapłańską oraz po rozważeniu licznych próśb wiernych z różnych stron diecezji, z mocą niniejszego dekretu, oficjalnie ustanawiamy w Myśliborzu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy wszystkich wiernych do odwiedzenia tego szczególnego miejsca i do głębokiej refleksji nad nieskończonym miłosierdziem naszego Pana. Aby zapoznać się z pełną treścią dekretu, prosimy kliknąć tu.