Telefon

+(48)123 456 789

Adres

Kościelna 17, Myślibórz
O Nas

Razem już ponad 100 lat niezachwiana wiara i wspólnota naszej parafii!

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego została ustanowiona 15 marca 1910 roku. W pierwszych dekadach swego istnienia gromadziła głównie rzemieślników i ich rodziny, którzy przybyli do regionu w poszukiwaniu pracy. W roku 1915, świątynia, wybudowana w stylu neoromańskim, została poświęcona i stała się sercem duchowym społeczności.

Kościół parafialny, wykonany z miejscowego kamienia, od zawsze był miejscem katolickim. Księża pracujący w parafii byli biegli w języku polskim, co odzwierciedlało potrzeby lokalnej społeczności. Przed wybuchem II wojny światowej proboszczem był ks. Antoni Malinowski, który pochodził z Mazur.

Po wojnie, od 1946 do 1979 roku, kościół pełnił funkcję parafialną, ale duszpasterska opieka była prowadzona z kościoła pw. św. Wawrzyńca. To właśnie tam zamieszkiwali kolejni proboszczowie i tam też przechowywane były metryki przed rokiem 1979. Metryki po tej dacie znajdują się w obecnym biurze parafialnym parafii Zmartwychwstania Pańskiego.

Z dniem 2 kwietnia 1980 roku parafia doświadczyła ducha odnowy. W roku 2000 świątynia została wyniesiona do rangi Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W roku 2003, z ogromnym uznaniem społeczności, odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii św. Stanisława Kostki. Granice parafii obejmują między innymi ulice: Jagodowa, Stawna, Wrzosowa, oraz malownicze miejscowości takie jak: Zielonka (5 km), Radoszyn (4 km), Łączna (3 km) oraz Brzostów (2 km). Przez lata liczba parafian była zmienna, ale obecnie parafia skupia wokół siebie około 3,5 tysiąca wiernych. W skład parafii wchodzą również kościoły filialne w Zielonce pw. św. Józefa oraz w Radoszynie pw. św. Teresy z Lisieux.

Duszpasterze

Serce naszej wspólnoty

Ks. Piotr

Ks. Piotr do naszej parafii dołączył w 2016 roku i od tego czasu stał się nieodłącznym elementem naszej społeczności. Absolwent Papieskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, jest nie tylko znakomitym kaznodzieją, ale także zaangażowanym opiekunem młodzieży. Jego pasją jest historia Kościoła oraz muzyka sakralna.

W ciągu tych lat ks. Piotr organizował liczne pielgrzymki, które przyciągały wiernych z różnych części kraju. Jego otwartość, życzliwość i nieustanne dążenie do głębszego poznania wiary sprawiają, że jest ulubieńcem wielu parafian.

Ks. Marek

Urodzony i wychowany w Poznaniu, ks. Marek jest duszpasterzem z prawdziwego zdarzenia. Jego niesamowite zdolności organizacyjne pomogły w wielu parafialnych przedsięwzięciach, w tym w organizacji letnich obozów dla dzieci i młodzieży. Jego serce bije dla misji i ewangelizacji, co wielokrotnie udowodnił prowadząc misje parafialne.

Znany jest z tego, że potrafi znaleźć czas dla każdego – niezależnie czy to rozmowa duchowa, spowiedź czy pomoc w trudnej sytuacji życiowej. Jego pozytywne nastawienie i głęboka wiara są inspiracją dla wielu.

Ks. Jakub

Młody, ale pełen pasji i zaangażowania – tak w skrócie można by opisać ks. Jakuba. Po studiach w Warszawie postanowił poświęcić swoje życie służbie Bogu i ludziom w naszej parafii. Jego wyjątkowy talent muzyczny sprawia, że często można go spotkać przy organach czy prowadząc chór parafialny.

Ks. Jakub jest także odpowiedzialny za katechezę wśród młodszych parafian. Jego nowoczesne podejście do nauczania wiary, wykorzystujące multimedia i różne formy aktywności, przyciąga i angażuje dzieci oraz młodzież.

Dekret

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu

Rozważając nieustanną potrzebę głębszej refleksji nad nieskończonym miłosierdziem Bożym oraz pragnąc dać wiernym szczególne miejsce kultu i modlitwy skupionej na tej tajemnicy, postanawiamy ustanowić w Myśliborzu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Ta świątynia, będąca źródłem łaski i nadziei dla wielu pielgrzymów, ma stać się miejscem, gdzie każdy, kto przyjdzie, będzie mógł doświadczyć niewypowiedzianej miłości Boga i Jego przebaczenia.

W świetle wyżej wymienionych przesłanek oraz po konsultacjach z Radą Kapłańską oraz po rozważeniu licznych próśb wiernych z różnych stron diecezji, z mocą niniejszego dekretu, oficjalnie ustanawiamy w Myśliborzu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy wszystkich wiernych do odwiedzenia tego szczególnego miejsca i do głębokiej refleksji nad nieskończonym miłosierdziem naszego Pana. Aby zapoznać się z pełną treścią dekretu, prosimy kliknąć tu.