Telefon

+(48)123 456 789

Adres

Kościelna 17, Myślibórz
Duszpasterstwo

Ogłoszenia Duszpasterskie

Witajcie Drodzy Parafianie i Goście! Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami duszpasterskimi, które dotyczą życia naszej parafii i zbliżających się wydarzeń. Chcemy, by każdy z Was był na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej wspólnocie. Zachęcamy również do włączenia się w różne inicjatywy i działania, które organizujemy. Wspólna modlitwa, uczestnictwo w sakramentach i zaangażowanie w życie parafii to droga do głębszego zjednoczenia z Chrystusem i bliźnimi. Niech Pan Bóg błogosławi Wam i Waszym rodzinom, a Duch Święty prowadzi przez cały tydzień.

Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta - Pierwsze Spotkanie z Jezusem

Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment w życiu każdego katolika. To pierwsze pełne, świadome spotkanie z Jezusem w sakramencie Eucharystii. To ważny krok w życiu duchowym młodego człowieka, który przystępuje do stołu Pańskiego, aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem wspólnoty kościelnej. Przygotowanie do tego sakramentu to nie tylko nauka, ale przede wszystkim głęboka formacja duchowa.

Zobowiązania

 • Uczestnictwo w Mszach Świętych regularne uczestniczenie w niedzielnych i świątecznych Mszach, aby umocnić swoją więź z Chrystusem i wspólnotą.
 • Roraty uczestnictwo w porannych Mszach adwentowych, które pomagają przygotować serce do przyjścia Pana.
 • Rekolekcje przedkomunijne aktywne uczestnictwo w rekolekcjach przygotowujących do przyjęcia sakramentu.
 • Spowiedź pierwsza spowiedź przed Pierwszą Komunią, a później regularne korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania.
 • Nauka katechizmowa systematyczne uczestnictwo w lekcjach religii oraz w dodatkowych spotkaniach formacyjnych w parafii.
 • Działalność w parafii zachęcamy do włączenia się w życie parafii, np. przez służbę ołtarza, chór czy grupy parafialne

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej to czas wzrastania w wierze, poznawania Jezusa i budowania relacji z Nim. To okres, w którym młody człowiek odkrywa głębię tajemnicy Eucharystii i uczy się, jak żyć w duchu Ewangelii.

Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca jest to duchowe zgromadzenie wiernych w Kościele Katolickim, której głównym celem jest codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca świętego w intencjach powierzonych przez Kościół. Idea Żywego Różańca narodziła się z pragnienia, aby każdy członek Kościoła miał możliwość aktywnego uczestnictwa w tej modlitwie, nawet jeśli nie jest w stanie odmawiać pełnego różańca każdego dnia. Każda osoba przyłączająca się do wspólnoty otrzymuje konkretną tajemnicę różańcową do codziennej medytacji, dzięki czemu cała wspólnota razem odmawia pełen różaniec każdego dnia.

Działalność Wspólnoty Żywego Różańca nie ogranicza się jedynie do modlitwy. Członkowie tej wspólnoty angażują się również w różne działania ewangelizacyjne, organizują spotkania formacyjne oraz podejmują inicjatywy charytatywne. W wielu parafiach Wspólnota Żywego Różańca odgrywa kluczową rolę w organizowaniu nabożeństw różańcowych, zwłaszcza w październiku – miesiącu różańcowym. Członkowie wspólnoty często spotykają się także na wspólnych rekolekcjach czy adoracjach, pogłębiając swoją duchowość i wzajemne więzi.

Caritas

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas jest integralną częścią ogólnopolskiej organizacji charytatywnej działającej w strukturach Kościoła Katolickiego. Jego głównym celem jest udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym członkom lokalnej społeczności. Działania zespołu opierają się na ewangelicznych zasadach miłosierdzia, solidarności i braterstwa. Współpracując z innymi instytucjami i organizacjami, Parafialny Zespół Caritas dąży do łagodzenia biedy, zapewnienia wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz promowania wartości społecznych i duchowych.

W codziennej pracy Parafialny Zespół Caritas kieruje się zasadą "pomoc zamiast jałmużny". Oznacza to, że nie tylko dostarcza materialnej pomocy, ale także dąży do aktywizacji i integracji osób potrzebujących, organizując różnego rodzaju warsztaty, szkolenia czy spotkania integracyjne. Zespół pracuje także nad budowaniem świadomości społecznej wśród parafian, edukując i zachęcając do wolontariatu oraz dzielenia się z innymi.

Akcje charytatywne podejmowane przez Parafialny Zespół Caritas:

 • Zbiórka żywności dla potrzebujących rodzin.
 • Akcja "Tornister pełen uśmiechów" – pomoc w zaopatrzeniu dzieci w artykuły szkolne.
 • Organizacja świątecznych paczek dla osób starszych i samotnych.
 • "Ciepły posiłek" – regularne karmienie osób bezdomnych.
 • Zbiórka odzieży i zabawek dla dzieci z ubogich rodzin.
 • Warsztaty i szkolenia dla osób w trudnej sytuacji życiowej.